Μιλώντας για το λιπαρό δέρμα, μπορεί να πιστεύεται ότι η χρήση περισσότερης λιπαρότητας θα το κάνει χειρότερο.